Bóng đèn cao áp 175W Metal Halide MH 640 E40 CL

347.000 272.000

  • Model: Metal Halide MH
  • Công suất: 175W
  • Thông số bóng: 640 U E40 CL SLV/24
  • Hiệu suất phát quang: 80 lm/W
  • Ánh sáng : Vàng