090 22 84 383

Bóng đèn cao áp 70W 150W Metal Halide MHN-TD

Mã sản phẩm: MHN-TD70

Giá NY : 264.000 VNĐ

Giá Bán : 210.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm:

Chi tiết
sản phẩm
0

Sản phẩm tương tự