090 22 84 383

Bóng đèn cao áp 250W 400W MASTER HPI-T Plus 645 E40

Mã sản phẩm: HPI-T645

Giá NY : 415.000 VNĐ

Giá Bán : 332.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm:

Chi tiết
sản phẩm

0

Sản phẩm tương tự