090 22 84 383

Bóng cao áp 70W 100W 150W Metal Halide MH 640 E27 CL

Mã sản phẩm: MH640E27CL

Giá NY : 340.000 VNĐ

Giá Bán : 272.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm:

Chi tiết
sản phẩm
0

Sản phẩm tương tự