090 22 84 383

Bóng cao áp 250W 400W thủy ngân HPL-N 542 E40 HG

Mã sản phẩm: HPL-N542

Giá NY : 180.000 VNĐ

Giá Bán : 141.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm:

Chi tiết
sản phẩm

0

Sản phẩm tương tự