Bóng cao áp thủy ngân Philips ML 100W 160W 250W E27 SG

Giá bán: 150.000
Thị trường: 190.000(-21%)

Mã sản phẩm:

ML 100W E27 SG

ML 160W E27 SG

ML 250W E27 SG

  • Đui đèn: E27
  • Hình dạng: dạng bầu
  • Nhiệt độ màu: 3600K
  • Công suất: 100w / 160w / 250w
  • Hình dạng bóng đèn: E75
  • Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL): C