090 22 84 383

Bóng cao áp 100W 150W 250W 400W SON-T sodium E E40

Mã sản phẩm: SON-TEE40

Giá NY : 219.000 VNĐ

Giá Bán : 175.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm:

Chi tiết
sản phẩm
0

Sản phẩm tương tự