Ballast dân dụng

Hiển thị tất cả 8 kết quả


Ballast/ Tăng phô/ Chấn lưu đèn led Philips giúp khởi động bộ đèn nhanh hơn và duy trì khả năng hoạt động lâu dài và động ổn định hơn. Ballast/ Tăng phô/ Chấn lưu đèn led Philips phát huy tốt nhất hiệu suất của bộ đèn mang đến nguồn ánh sáng chất lượng và tiết kiệm năng.

Các loại tăng phô/ chấn lưu đèn led Philips

  + Tăng phô cho bóng huỳnh quang T5 và T8

  + Biến áp điện tử đèn LED + Biến áp điện tử đèn Halogen

  + Tăng phô điện từ đèn cao áp Mercury/ Metal halide BHL

  + Tăng phô điện từ đèn cai áp Sodium/ Metal halide CWA

  + Chuột đèn huỳnh quang